stepbyson

84 teksty – auto­rem jest step­by­son.

nie wie­rze w ani jed­no two­je spojrzenie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 października 2017, 04:41

wszys­tko miałem tyl­ko wir­tual­nie ale gdy wyszedłem na osied­le sa­mocho­dy tańczyły wokół mnie 

myśl • 1 września 2017, 18:45

im mniej ofiar tym niższy wy­rok 

myśl • 12 sierpnia 2017, 04:16

cza­sem uszy można po­mylić ze skrzydłami 

myśl • 3 sierpnia 2017, 23:04

im moc­niej czu­jesz tym prościej piszesz 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 lipca 2017, 15:18

jadę aut yz mem na ki­lo metr 

myśl • 22 lipca 2017, 04:56

* * *

nie pa­sujesz na ra­pera i ten śmie­szny frees­ty­le vol 1

http://wyslijto.pl/files/download/unnhfq2g67 

fraszka
zebrała 10 fiszek • 1 lipca 2017, 16:50

nie dam się więcej po­niżać na wysokości 

myśl • 20 czerwca 2017, 19:28

"na­gana od głup­ca jest pochwałą" sa­mo kwa ach chwachlebny 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 czerwca 2017, 16:51

tu na ra­zie jest śmiet­nisko ale będzie za­tańcz dis­ko a tam gdzie to kra­kowis­ko będzie stał jej dąb 

myśl • 15 czerwca 2017, 17:31
Zeszyty
  • szybki rym – trak­tu­je ja­ko in­spi­rac­je czy­taną myśl

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

15 października 2017, 04:41stepbyson do­dał no­wy tek­st nie wie­rze w ani [...]

6 września 2017, 20:14stepbyson sko­men­to­wał tek­st wszys­tko miałem tyl­ko wir­tual­nie [...]

2 września 2017, 03:57JaJo sko­men­to­wał tek­st wszys­tko miałem tyl­ko wir­tual­nie [...]

11 sierpnia 2017, 01:58stepbyson sko­men­to­wał tek­st Czy człowiek bez cienia [...]

28 lipca 2017, 16:33Cris sko­men­to­wał tek­st im moc­niej czu­jesz tym [...]

22 lipca 2017, 11:28nicola-57 sko­men­to­wał tek­st jadę aut yz mem [...]

22 lipca 2017, 11:15stepbyson sko­men­to­wał tek­st jadę aut yz mem [...]

22 lipca 2017, 10:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st jadę aut yz mem [...]

6 lipca 2017, 13:18stepbyson sko­men­to­wał tek­st nawet gdy­bym chciał już [...]

5 lipca 2017, 18:10stepbyson sko­men­to­wał tek­st brak re­cep­ty po­daro­wana jest [...]