stepbyson

105 tekstów – auto­rem jest step­by­son.

Kom­ple­men­ty mnie nic nie kosztują, one bu­dują karmę. 

myśl • 7 marca 2019, 05:31

dołujesz mnie po­ciągam cię nad dno prze­ras­tasz da­je stanąć na barach 

myśl • 13 lutego 2019, 09:47

* * *

nie pa­su­jesz na ra­pe­ra i ten (nie)śmie­szny frees­ty­le vol 3 

http://wyslijto.pl/files/download/ndkfklmzqz 

fraszka • 10 lutego 2019, 04:01

Pier­wsze dziec­ko jest Niezauważone dru­gie Nieak­cepto­wane trze­cie Niedocenione 

myśl • 6 lutego 2019, 07:33

Tym co po śmier­ci in­te­resują się ci którzy nie wierzą już w życie 

myśl • 4 lutego 2019, 02:41

Szedłem so­bie os­tatnio grzecznie i bez­tros­ko chod­ni­kiem obok do­mu jed­no­rodzin­ne­go który był przy uli­cy wtem Pies zaczął na mnie wściek­le szcze­kać zza og­rodze­nia i spra­wiać wrażenie chęci rzu­cenia mi się do gardła nie wiem co próbo­wał dokład­nie prze­kazać ale po­dej­rze­wam że była to MO­WA NIENA­WIŚCI gdzie mogę to zgłosić? 

anegdota • 16 stycznia 2019, 07:03

kocha się za ciałokształt 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 stycznia 2019, 17:03

"kum­pel na śmierć i życie to niezły in­te­res"

natalia(__ups 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 grudnia 2018, 00:52

Ważymy ty­le sa­mo, możemy się sta­wiać na szali. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 grudnia 2018, 07:08

były kiedyś ta­kie cza­sy że ko­biecie można było szczerze spra­wić kom­ple­ment iż wygląda ład­niej niż na zdjęciach por­tre­tach fres­kach skal­nych w jas­ki­niach gdzie nie było światła 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 listopada 2018, 00:06
Zeszyty
  • szybki rym – trak­tu­je ja­ko in­spi­rac­je czy­taną myśl

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

12 kwietnia 2019, 13:15stepbyson sko­men­to­wał tek­st Nie możesz obudzić się [...]

1 kwietnia 2019, 19:21stepbyson sko­men­to­wał tek­st ... wiesz,  żal mi [...]

31 marca 2019, 19:42stepbyson sko­men­to­wał tek­st Zacznij dzień od fran­cuskiego. [...] 

31 marca 2019, 11:54stepbyson sko­men­to­wał tek­st Zacznij dzień od fran­cuskiego. [...] 

25 marca 2019, 06:16stepbyson sko­men­to­wał tek­st Rowerową drogą jadę Zos­ta­wiając w [...]

7 marca 2019, 05:31stepbyson do­dał no­wy tek­st Komplementy mnie nic nie [...]

3 marca 2019, 19:53stepbyson sko­men­to­wał tek­st Kazano za­muro­wać ją za [...]

3 marca 2019, 16:38stepbyson sko­men­to­wał tek­st Wszystko zaczęło się od [...]

3 marca 2019, 14:33stepbyson sko­men­to­wał tek­st Wszystko zaczęło się od [...]

3 marca 2019, 11:13stepbyson sko­men­to­wał tek­st Wszystko zaczęło się od [...]