stepbyson

79 tekstów – auto­rem jest step­by­son.

jadę aut yz mem na ki­lo metr 

myśl • wczoraj, 04:56

* * *

nie pa­sujesz na ra­pera i ten śmie­szny frees­ty­le vol 1

http://wyslijto.pl/files/download/unnhfq2g67 

fraszka
zebrała 10 fiszek • 1 lipca 2017, 16:50

nie dam się więcej po­niżać na wysokości 

myśl • 20 czerwca 2017, 19:28

"na­gana od głup­ca jest pochwałą" sa­mo kwa ach chwachlebny 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 czerwca 2017, 16:51

tu na ra­zie jest śmiet­nisko ale będzie za­tańcz dis­ko a tam gdzie to kra­kowis­ko będzie stał jej dąb 

myśl • 15 czerwca 2017, 17:31

nie rzu­cam się na każde­go szkiełama­tora bo rzu­ciłbym to dawno 

myśl • 15 czerwca 2017, 12:10

To op­rawca cier­pi naj­praw­dziej og­ra­niczo­ne zag­rodą ofiary 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 czerwca 2017, 11:44

na­wet gdy­bym chciał już nie pot­ra­fię stąd uciec dzielo­na ce­la z moją ban­dit queen 

myśl • 13 czerwca 2017, 02:08

śpiewasz w tym Deysie żad­nych wzorów Einsteinowi 

myśl • 12 czerwca 2017, 07:36

słyszę połącze­nia które za­wisły między słupa­mi telegrafizycznymi 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 czerwca 2017, 03:00
Zeszyty
  • szybki rym – trak­tu­je ja­ko in­spi­rac­je czy­taną myśl

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 11:28nicola-57 sko­men­to­wał tek­st jadę aut yz mem [...]

wczoraj, 11:15stepbyson sko­men­to­wał tek­st jadę aut yz mem [...]

wczoraj, 10:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st jadę aut yz mem [...]

6 lipca 2017, 13:18stepbyson sko­men­to­wał tek­st nawet gdy­bym chciał już [...]

5 lipca 2017, 18:10stepbyson sko­men­to­wał tek­st brak re­cep­ty po­daro­wana jest [...]

1 lipca 2017, 18:07LenaK sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem tym co [...]

1 lipca 2017, 17:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st nie pa­sujesz na ra­pera [...]

1 lipca 2017, 17:09stepbyson sko­men­to­wał tek­st nie pa­sujesz na ra­pera [...]

1 lipca 2017, 17:01nicola-57 sko­men­to­wał tek­st nie pa­sujesz na ra­pera [...]

29 czerwca 2017, 18:15stepbyson sko­men­to­wał tek­st U mędrca wątpli­wości budzą [...]