stepbyson

47 tekstów – auto­rem jest step­by­son.

Nag­le zaczy­nam ro­zumieć myśli autorów co naj­mniej?!? jak Oni Sa­mi i Jes­tem Zachwy­cony po­padam w dep­resje ob­sesje że wszys­cy są Lep­si Ode mnie wra­cam szyb­ko do swoich myśli i Nic z Nich [...] — czytaj całość

anegdota • 18 kwietnia 2017, 12:56

mam spo­ro lat ale zim mam więcej 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 marca 2017, 01:07

Od­suńcie się - ludzie zachwy­ceni lustrem 

myśl • 15 lutego 2017, 01:37

"płeć to iluzja" 

myśl • 6 lutego 2017, 20:54

jes­tem za szyb­ki bo już nie pa­nuje nad teleportacją
mam ty­le schi­zof­re­nii bo już nie pa­nuje nad teleportacją
nie chcą mnie w ty­lu miej­scach bo już nie pa­nuje nad teleportacją 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 lutego 2017, 20:06

każdy mu­si na­pisać własną bib­lie na­wet anal­fa­beta pat­rz jezus 

aforyzm • 13 stycznia 2017, 08:05

naj­więcej uczą nas ludzie którzy nas krzywdzą 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 stycznia 2017, 08:15

nie wiesz że wiesz wszystko 

aforyzm • 23 grudnia 2016, 17:45

Ut­nijmy dys­kusje. Języ­ki wy­ciągnięte do mikrofonu. 

aforyzm • 21 grudnia 2016, 03:21

kloszard ut­rzy­muje przy życiu więcej is­tnień niż filantrop 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 5 maja 2016, 06:25
Zeszyty
  • szybki rym – trak­tu­je ja­ko in­spi­rac­je czy­taną myśl

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

18 kwietnia 2017, 17:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nagle zaczy­nam ro­zumieć myśli [...]

18 kwietnia 2017, 16:22stepbyson sko­men­to­wał tek­st Nagle zaczy­nam ro­zumieć myśli [...]

18 kwietnia 2017, 13:27piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nagle zaczy­nam ro­zumieć myśli [...]

23 marca 2017, 08:33stepbyson sko­men­to­wał tek­st Gdy jes­tem szczęśli­wy nie [...]

9 marca 2017, 05:53stepbyson sko­men­to­wał tek­st Dziewczyno, na­wet nie próbuj. [...] 

5 marca 2017, 10:29stepbyson sko­men­to­wał tek­st Sztuka pow­sta­je pod wpływem [...]

4 marca 2017, 12:30Samotna_Dusza sko­men­to­wał tek­st mam spo­ro lat ale [...]

4 marca 2017, 01:08stepbyson sko­men­to­wał tek­st Zatrzymaj się na chwilę [...]

6 lutego 2017, 22:43wdech sko­men­to­wał tek­st płeć to iluz­ja

2 lutego 2017, 03:07stepbyson sko­men­to­wał tek­st Lubię ma­nipu­lować swo­je ciało [...]